GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

A fost semnat Acordul de colaborare bilaterală între GBNI și UST

La finele lunii ianuarie curent, a fost semnat Acordul de colaborare academică, ştiinţifică şi culturală între Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI) și Universitatea de Stat din Tiraspol (UST). Documentul a fost semnat de către domnul doctor în științe biologice Ion ROȘCA, directorul GBNI și domnul doctor, conferențiar universitar Eduard COROPCEANU, rectorul UST.
Acordul prevede stabilirea unui cadru instituțional și formele de cooperare între cele două părți. Astfel, s-a convenit asupra următoarelor obiective: stabilirea relațiilor de colaborare între colaboratorii științifici ai GBNI, și corpul profesoral și studenții de la UST; stabilirea contactelor reciproc avantajoase în domeniu, în vederea promovării includerii părților în proiecte și programe naționale și internaționale; punerea la dispoziție, în măsura posibilităților, a bazei materiale necesară în vederea realizării scopurilor propuse; realizarea schimbului de literatură legislativă, normativă, metodică și de specialitate; colaborare în efectuarea stagiilor de practică, realizarea tezelor de licență și masterat; acordare de asistență pentru inserția profesională a absolvenților și informarea acestora cu privire la ofertele de muncă; asigurarea participării specialiștilor, cercetătorilor științifici, profesorilor și studenților în calitate de raportori sau audienți la foruri de orice nivel (conferințe, seminare, mese rotunde, etc.) ce țin de aspectele domeniilor de activitate; organizarea în comun a investigațiilor științifice și practice;
Semnarea Acordului vine ca un final logic, la iniţiativa Directoratului General pentru Cercetare şi Inovare al Comisiei Europene, de colaborare și cooperare interstatală, interinstituțională și interdisciplinară.

imagini: