GB

National Botanical Garden(Institute) "Alexandru Ciubotaru"

Raportul sumar pe rezultatele proiectului: „Integrarea infrastructurilor ecologice în peisajul urban şi peri-urban prin planificare spaţială sustenabilă”