GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Noutăți rss

26 05/2017
Simpozionul Ştiinţific Internaţional
În perioada 01-03 iunie 2017, la Chişinău se vor desfășura lucrările 
Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Conservarea diversităţii plantelor”,
ediția a V-a organizat de către Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe  
a Moldovei în colaborare cu Asociația Grădinilor Botanice din România, Agenția 
„Moldsilva”, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. 
 
26 05/2017
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT acordă ajutor Grădinii Botanice a AȘM la lichidarea consecințelor din 21-22.04.2017

Le mulțumim frumos pentru ajutor

Directorul Grădinii Botanice AȘM dr. A. Teleuță

Unde să mergem? hartă interactivă

Unde sa mergem