GB ASM

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Raport privind activitatea ştiinţifică, inovaţională, organizatorică şi financiară a Grădinii Botanice (Institut) a AŞM pe perioada 2006-2010