GB ASM

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Concluziile simpozionului ştiinţific internaţional „Conservarea diversităţii plantelor”, consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a AŞM