GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Galerie foto din 12 iunie 2016 de la Complexul Etno-Cultural „Vatra”

La 12 iunie 2016 Grădina Botanică (Institut)a AŞM a participat la un eveniment inedit la Complexul Etno-Cultural ,,Vatra" dedicat împlinirii a 70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei. La sărbătoare a participat conducerea țării, oaspeți din străinătate, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, asociațiilor culturale și de creație, mediului de afaceri și cercetători.

Galerie foto