GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Anunţ

GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT) A AȘM,
anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor de director adjunct pe știință și secretar științific,
cu prezentarea dosarului personal în care vor fi incluse obligatoriu următoarele acte:
a) Cererea de participare
b) Copia diplomei de doctor sau doctor habilitat
c) Copia actului de identitate
d) Curriculum vitae
e) Lista lucrărilor științifice din ultimii 5 ani

Dosarul poate fi prezentat la Serviciul personal al Grădinii Botanice (I) a AȘM, mun. Chișinău, str. Pădurii 18, data limită 19.12.2016.