GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Simpozionul Ştiinţific Internaţional

În perioada 01-03 iunie 2017, la Chişinău se vor desfășura lucrările 
Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Conservarea diversităţii plantelor”,
ediția a V-a organizat de către Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe  
a Moldovei în colaborare cu Asociația Grădinilor Botanice din România, Agenția 
„Moldsilva”, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. 
 
Deschiderea lucrărilor Simpozionului va avea loc vineri, 2 iunie 2017, ora 10.00, 
în incinta Instituţiei Publice Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”
(Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe adresa: str. Academiei, 5A.
 
La Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Conservarea diversităţii plantelor” 
participă: preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca – președintele Academiei de 
Științe a Moldovei; acad. Ion Tighineanu – prim-vicepreședinte al Academiei de
Munteanu – ministru al mediului, Ion Cebanu - director general al Agenției
„Moldsilva” și alte personalități în domeniul cercetărilor științifice din Republica Moldova.
   De asemenea, la simpozion participă savanți notorii din România: acad.
Constantin Toma – profesor, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi; prof. Cătălin 
Tănase - Director al Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iaşi, director al 
Asociației Grădinilor Botanice din România, etc.
 
La manifestarea ştiinţifică internaţională şi-au anunţat acceptul de  participare
biologi, cercetători științifici, doctori, doctori habilitați, academicieni din mai 
multe țări și anume: România, Ukraina, Georgia, Polonia, Slovacia, Armenia, 
Italia, Rusia etc. 
 
Tematica Simpozionului vizează aspecte privind conservarea plantelor; 
introducerea plantelor; utilizarea durabilă a resurselor vegetale; arhitectura 
peisagistică și educaţia ecologică.
 
 
 

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.