GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Colectivul GB AȘM mulțumește sincer studenților Universității Pedagogice de Stat Tiraspol

Studenții Universității Pedagogice de Stat Tiraspol - acordă ajutor voluntar Grădinii Botanice a AȘM la lichidarea intemperiilor din luna aprilie 2017. Colectivul GB AȘM mulțumește sincer studenților, rectoratului și decanatului Universității pentru susținerea acordată Grădinii. Din numele GB AȘM, directorul, dr., conf.cerc. Alexandru Teleuță