GB ASM

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

La data de 21.07.2017, ora 10:00, în incinta Grădinii Botanice(Institut) a AȘM va avea loc susținerea tezei de doctor a doamnei pretendent Elena Tofan-Dorofeev