GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

La data de 21.07.2017 a avut loc susținerea oficială a tezei de doctor a doamnei pretendent Elena Tofan-Dorefeev