GB ASM

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

La data de 21.07.2017 a avut loc susținerea oficială a tezei de doctor a doamnei pretendent Elena Tofan-Dorefeev