GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

O personalitate marcantă – savant și manager – Alexandru Teleuță la 65 de ani

Mult stimate d-le director al Grădinii Botanice. 
 
 Cu ocazia frumoasei aniversări pe care o marcați, 65 de ani de la naștere, colaboratorii Grădinii Botanice, Vă transmit cele mai sincere și frumoase felicitări și profunde sentimente de recunoștințe pentru eforturile depuse în calitate de om al științei. 
 Omul pe care îl sărbătorim la împlinirea frumoasei vârste de 65 ani s-a născut la 31 octombrie 1952, în satul Oziornoe, raionul Izmail, regiunea Odesa. După absolvirea școlii medii în 1969, în satul natal, își continue studiile la facultatea de Agronomie a fostului Institut Agricol „M. Frunze” din or. Chișinău, pe care l-a absolvit în 1974. În anul 1975 își prelungește studiile la aspirantura Institutului Unional pentru Fitotehnie „N.I. Vavilov”.
 Activitatea de cercetare și-a început-o în anul 1975 ca cercetător științific la Institutul de cercetări Porumbeni, iar din 1978 a fost încadrat ca cercetător la Grădina Botanică (Institut), unde activează și până în prezent. 
 Printre rezultatele principale obținute: elaborarea și promovarea Strategiei Naționale și Planul de Acțiuni în domeniul conservării Diversității Biologice, Elaborarea mai multor proiecte de legi și regulamente cu privire la conservarea și utillizarea durabilă a resurselor biologice ale Republicii Moldova; Proiecte cu privire la dezvoltare sistemului de arii naturale protejate al Republicii Moldova, Proiecte ce țin de reconstrucția verde și Dezvoltarea Grădinii Botanice ș.a.
 Indiscutabil este aportul doctorului Alexandru Teleuță în organizarea procesului științific în domeniul botanicii și dezvoltării în continuare a Grădinii Botanice. 
 Rezultatele științifice ale D-lui s-au soldat cu peste 240 de lucrări ştiinţifice, coautor a 15 adeverinţe de soiuri de plante furajere omologate în Moldova.
 Cu prilejul frumosului jubileu 65 de ani din ziua naşterii, 42 ani de activitate ştiinţifică și 11 ani în calitate de maneger, Colectivul Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Vă adresează cele mai cordiale felicitări, urări de prosperitate şi valoroase realizări în nobila operă de manegeriat și cercetare.
 Dumneavoastră, domnule Director, aţi trăit o viaţa, trecând toate treptele de urcare, Vă dorim, domnule Alexandru TELEUȚĂ, să rămâneţi mereu aşa de energic, cum Vă cunoaştem, plin de entuziasm și speranţe. Sa Vă dea Domnul şi pe viitor sănătate, puteri și izbândă întru realizarea tuturor celor planificate, să fiţi și în continuare fidel ştiinţei și adevărului, sa păşiţi cu încredere pe drumul vieţii