GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

DR. VALENTINA CANTEMIR LA A 65 – A ANIVERSARE

Autor Valentina Ţîmbalî

Valentina Cantemir s-a născut la 19 decembrie 1952, intr-o familie de buni gospodari, în orăşelul Rîşcani. În anul 1970 a absolvit şcoala medie nr. 1 din localitate şi continuă studiile la Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea Biologie, profesor de Biologie şi Chimie. Lumea plantelor a captivat-o întotdeauna şi alegerea finală a fost specializarea la catedra de Botanică, moment ce i-a marcat viaţa şi activitatea în continuare.

După facultate, în 1977 dna V. Cantemir vine în calitate de cercetător ştiinţific inferior în secţia Naturii din cadrul Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, unde a activat până în anul 1980. În acelaşi an se transferă la Grădina Botanică (I) a AŞM, în cadrul Laboratorului Floră şi Geobotanică, unde a urmat toate treptele unui cercetător, începând cu funcţia de laborant superior, până la cercetător ştiinţific coordonator. În perioada aa. 2012-2015 a suplinit funcţia de sef al Laboratorului Floră spontană şi Herbar. Timp îndelungat munceşte în domeniul paleobotanicii, fiind un discipol şi descendent al Şcolii de paleobotanică, fondată de academicianul Andrei Negru. Teza de doctor în biologie ţine de acelaşi domeniu: „Sredne-pozdnesarmatscaia flora Severo-Zapadnogo Pricernomoria (po paleocarpologhiceschim dannîm), susţinută public în 1993, la specialitatea „Botanica”. Cercetările au finalizat cu rezultate semnificative: evidenţierea pentru prima dată a florei Sarmaţianului mediu şi superior din nord-vestul Bazinului Mării Negre, constituind 114 specii de plante, inclusiv 10 taxoni paleofloristici noi pentru ştiinţă (pe baza rămăşiţelor paleocarpologice). Pentru rezultate semnificative în domeniul paleobotanicii, obţinute de dna dr. hab. Ana Ştefîrţă şi dr. Valentina Cantemir, acad. Andrei Negru numeşte o specie de plante fosile în numele lor Crataegus schtekanta Negru.

În perioada aa. 2000-2015 dna V. Cantemir a activat în cadrul temei „Cercetarea florei vasculare a Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe, evidenţierea componenţei taxonomice pentru elaborarea Cărţii Roşii şi editarea monografiei Flora Basarabiei”, concomitent fiind curator Delectus seminum în cadrul laboratorului vizat, a contribuit esenţial la mobilizarea şi completarea genofondului de plante in vivo şi ex situ al Grădinii Botanice a AŞM cu mii de taxoni atât pentru teren protejat, cât şi neprotejat.

Rezultatele ştiinţifice ale dnei dr. V. Cantemir s-au soldat cu peste 200 lucrări ştiinţifice, inclusiv coautor a 10 monografii, vizând flora fosilă şi cea contemporană, cele mai valoroase fiind: Plantele rare din flora spontană a R. M., 2002; Lumea vegetală a Moldovei, vol 2 „Plante cu flori” - I, 2005; vol. 3 „Plante cu flori” – II, 2006; Cartea Roşie a R. Moldova, ed. II, 2001; Cartea Roşie a R. Moldova, ed. III, 2015; Catalogul de seminţe (2009-2010), 2010; Flora Basarabiei, vol. I, 2011; Flora Basarabiei, vol. II, 2016. Dna dr. V. Cantemir a avut un aport esenţial la elaborarea şi realizarea proiectului de editare a volumului II, a monografiei „Flora Basarabiei”(2016), fiind coautor şi redactor de volum, dânsa a depus o muncă onorabilă la redactarea întregului volum, pregătirea pentru tipar şi editarea lui.

În cadrul AO Societăţii de Botanică din R. Moldova, dr. V. Cantemir îndeplineşte funcţia de secretar ştiinţific. Prin concursul căreia au fost elaborate proiecte de editare pentru atragerea fondurilor financiare şi editate cele 2 volume de carte „Flora Basarabiei”.

Activitatea ştiinţifică a domniei sale prin rezultatele sale a contribuit şi continuie să contribuie semnificativ la dezvoltarea domeniului biologiei vegetale: cercetării florei spontane contemporane şi fosile a Republicii Moldova şi teritoriilor limitrofe. În baza hotărârii Consiliului Naţional pentru Atestare şi Acreditare din R.M. în a. 2002 i se conferă titlul de cercetător ştiinţific superior la specialitatea ”Botanica”. Dna V. Cantemir este Laureat al Premiului AŞM „Boris Melnic” (2016), deţinătoarea diplomei Medalia de aur Infoinvent-2017, pentru monografia ştiinţifică „Flora Basarabiei”, vol. I, II, diplome de excelenţă.

 

Cu prilejul frumoasei vârste de 65 de ani din ziua naşterii şi 37 ani de activitate ştiinţifică în cadrul Grădinii Botanice a AŞM, colectivul în care activaţi, colegii de breaslă Vă adresează cele mai sincere urări de sănătate şi noi realizări frumoase întru prosperarea ştiinţei botanice basarabene. La Mulţi Ani!