GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea „Botanica”-164.01. va avea loc pe data 18 ianuarie 2018 în Grădina Botanică (I) AŞM, str. Pădurii 18.

Şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea „Botanica”-164.01. va avea loc pe data 18 ianuarie 2018 în Grădina Botanică (I) AŞM, str. Pădurii 18.

Începutul la ora 1300
Ordinea de zi: va fi examinată teza elaborată de Gogu Vitalie, înaintată pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe biologice, cu tema: RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ A ARBORETELOR NECORESPUNZĂTOARE ÎN REZERVAŢIA ŞTIINŢIFICĂ „CODRII”.

Conducător ştiinţific:
Palancean Alexei, doctor habilitat în biologie.