GB ASM

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

ANUNŢ

Pe data de 17 iulie 2018, în Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, str. Pădurii 18, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea „Botanica”-164.01.

Începutul la ora 1000 Ordinea de zi: va fi examinată teza elaborată de Lozinschii Mariana, înaintată pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe biologice cu tema: „MORFOBIOLOGIA ŞI MICROPROPAGAREA SOIURILOR DE MUR FĂRĂ SPINI ÎN REPUBLICA MOLDOVA”.


Conducător ştiinţific: Ciorchină Nina, doctor în ştiinţe biologice. Consultant ştiinţific: Calalb Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe biologice.