GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

ANUNŢ

Pe data de 17 iulie 2018, în Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, str. Pădurii 18, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea „Botanica”-164.01.

Începutul la ora 1000 Ordinea de zi: va fi examinată teza elaborată de Lozinschii Mariana, înaintată pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe biologice cu tema: „MORFOBIOLOGIA ŞI MICROPROPAGAREA SOIURILOR DE MUR FĂRĂ SPINI ÎN REPUBLICA MOLDOVA”.


Conducător ştiinţific: Ciorchină Nina, doctor în ştiinţe biologice. Consultant ştiinţific: Calalb Tatiana, doctor habilitat în ştiinţe biologice.