GB ASM

Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Raportul sumar pe rezultatele proiectului: „Integrarea infrastructurilor ecologice în peisajul urban şi peri-urban prin planificare spaţială sustenabilă”