GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Un parteneriat presupune tot ceea ce poți face tu, înmulțit cu doi

Pe 12 februarie curent, a fost semnat Acordul de colaborare academică, ştiinţifică şi culturală între Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI) și Universitatea Agrară a Moldovei (UASM). Documentul a fost semnat de către domnul doctor în științe biologice Ion ROȘCA, directorul GBNI și domnul doctor habilitat, profesor universitar Liviu VOLCONOVICI, rectorul UASM.
În acord sunt prevăzute formele de cooperare între cele două instituţii. Astfel, s-a convenit asupra următoarelor obiective: sprijinirea cooperării academice în domeniile ştiinţifice de interes comun; dezvoltarea schimbului de informaţii academice; asigurarea participării specialiștilor, cercetătorilor științifici, profesorilor și studenților în calitate de raportori sau audienți la foruri de orice nivel (conferințe, seminare, mese rotunde, etc.) ce țin de aspectele domeniilor de activitate; organizarea în comun a investigațiilor științifice și practice;
Semnarea Acordului de colaborare consacră stabilirea unui parteneriat bazat pe o evoluţie pe orizontală a relaţiilor dintre cele două instituții, ce va permite extinderea acțiunilor comune în vederea promovării includerii părților în proiecte și programe naționale și internaționale.

 

imagini: