GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Anunţ privind susţinerea tezei de doctor

La data de 15.03.2019, ora 10:00, în incinta Grădinii Botanice naționale (Institut) "Alexandru Ciubotaru" va avea loc susținerea tezei de doctor a doamnei pretendent Lozinschii Mariana.

Anunţ privind susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Lozinschii Mariana
Conducător ştiinţific: Ciorchină Nina, doctor în științe biologice,
Consultant ştiinţific: Calalb Tatiana, doctor habilitat în științe biologice.
Consiliul ştiinţific specializat: D 164.01-06
Tema tezei: MORFOBIOLOGIA ȘI MICROPROPAGAREA SOIURILOR DE MUR FĂRĂ SPINI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Specialitatea 164.01 – BOTANICA
Data: 15 martie 2019, ora: 1000
Local: sala de conferințe a Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”
Teza de doctorat poate fi consultată: (în variantă electronică pe www.cnaa.md); variantă tipărită în biblioteca Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”.
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
• Micropropagation of blackberry cultivars – perspectives for Republic of Moldova. In: Marisia, Studii și materiale, Vol. XXXV, Științele naturii, 2015, pag. 9-17.
• Morphological and Biological Aspects on Blackberry varieties Aclimatization in ex vitro, In: Journal of botany, Chisinau, 2015 nr. 2 (11) Vol 7, pag 27-30.
• The comparative morpho-anathomical study of new cultivars and some species of blackberry, In vitro morphogenesis of Rubus species, IX, Nr. 1 (14), Chișinău, 2017, pag. 5-14.
Rezumatul tezei
1.Problematica abordată: Dezvoltarea sectorului de pomușoare din R. Moldova generează o cerere mare a materialului săditor, calitatea căruia influențează productivitatea plantelor. Pentru dezvoltarea și susținerea pepinierelor de arbuști fructiferi, care comercializează soiuri autorizate de pomușoare performante și potrivite condițiilor climatice ale R. Moldova, o soluție ar fi multiplicarea plantelor prin microtehnici in vitro, care asigură obţinerea culturilor sănătoase și viguroase într-o perioadă de timp mai redusă, decât prin metode tradiționale. Analiza situației din domeniu constă în testarea, selectarea și introducerea în cultură a unor soiuri productive de mur fără spini și înmulțirea lor prin vitroplantule.

2.Conținutul de bază al tezei: A fost elaborată schema tehnologiei de microclonare in vitro a materialului săditor necontaminat și uniform. S-au testat și selectat soiurile de mur fără spini, rezistente la condițiile pedoclimatice ale R. Moldova, cu calități tehnologice valoroase pentru înființarea plantațiilor industriale. S-au optimizat microtehnicile de cultivare in vitro ale calusogenezei și organogenezei la soiuri de mur fără spini. S-au obținut plantule de mur din masă calusală generată din fragmente de frunză iar plantulele au fost cultivate în condițiile in vitro şi ex vitro.
S-a determinat complexul de structuri anatomice cu caracter diagnostic pentru identificarea soiurilor de mur fără spini. Au fost identificate structurile anatomice cu potențial adaptiv la condițiile pedoclimatice ale R. Moldova. Au fost determinate caracteristicile biochimice (flavonoide, taninuri, acid ascorbic) în frunzele și fructele speciilor și soiurilor de mur.

3. Principalele rezultate obţinute:. A fost elaborată schema biotehnologică de obținere a materialului săditor sănătos și omogen la soiuri de mur fără spini de perspectivă pentru R. Moldova. Rezultatele cercetărilor sunt utilizate în Laboratorul de Embriologie și Biotehnologie. Materialul săditor obținut a servit ca sursă pentru a iniția colecția din 10 soiuri de mur din Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”: ‘Loch Ness’, ‘Chester’, ‘Arapaho’, ‘Triple Crown’, ‘Polar’, ‘Black Satin’, ‘Thornfree’, ‘Smoothstem’, ‘Reuben’ şi ‘Thornless Evergreen’. Plantele de mur multiplicate in vitro au fost utilizate în calitate de material săditor pentru înființarea plantațiilor de mur pe arii extinse în R. Moldova.