GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Ședința SȘP al GBNI, specialitatea Botanica 164.01

Biroul Seminarului Ştiinţific de Profil al Grădinii Botanice Naționale (I) ʺAl. Ciubotaruʺ anunță ședința SȘP, care va avea loc pe data 24 aprilie 2019 în sala de conferințe a GBNI, str. Pădurii 18.
Începutul la ora 10 00
Ordinea de zi:

Examinarea tezei elaborate de Cîrlig Natalia, pretendentă la gradul ştiinţific de doctor în biologie cu tema: „Biologia speciei Polygonum sachalinense F.Schmidt (Reynoutria Houtt.) în condițiile Republicii Moldova".

Specialitatea - 164.01 BOTANICA.

Conducător ştiinţific: TELEUȚĂ Alexandru,
doctor în științe agricole, conferențiar cercetător.

Consultant științific: CALALB Tatiana,
doctor habilitat în științe biologice,
conferențiar universitar.