GB

Национальный Ботанический Cад(Институт) "Александру Чьюботару"

Raportul sumar pe rezultatele proiectului: „Integrarea infrastructurilor ecologice în peisajul urban şi peri-urban prin planificare spaţială sustenabilă”