GB

Национальный Ботанический Cад(Институт) "Александру Чьюботару"

Anunț. Teză de doctor în biologie susținută.

La data de 19. 12. 2019, în incinta Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” a avut loc susținerea tezei de doctor în științe biologice a doamnei pretendent Cîrlig Natalia, la specialitatea 164.01 Botanică. Tema tezei: „Biologia speciei Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai (Polygonaceae Juss.) în condițiile Republicii Moldova”.

Conducător științific: TELEUȚĂ Alexandru, dr. în științe agricole, conf. cercetător.

Consultant ştiinţific:CALALB Tatiana,dr. hab. în științe biologice, conf. universitar 

                   

       

 

imagini: