GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Sistem de irigare performant la Grădina Botanică (Institut) a AŞM

     În perioada anilor 2010 – 2012 Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei a beneficiat de suport material în valoare de peste 2 milioane de lei din sursele Fondului Ecologic Național al Ministerului Mediului pentru procurarea și instalarea utilajului pentru sistemul de irigare automatizat prin aspersiune în colecțiile și expozițiile de plante ale Grădinii Botanice.
     Prin intermediul proiectului a fost procurat utilaj și instalat pe teritoriului Grădinii Botanice (Institut) a AȘM pe o suprafață de cca 45 ha un sistem de irigare automatizat prin aspersiune. Iar în colecția de plante tropicale și subtropicale, care include peste 2500 de specii și taxoni, a fost instalat un sistem de irigare prin ceață cu o suprafață de cca. 2500 m2.
     Datorită suportului financiar a fost posibilă salvarea de la pierire a numeroase specii de plante, care în mod normal n-ar fi putut supraviețui secetelor din vara anului 2012.