GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Noutate pentru industria farmaceutică şi alimentară autohtonă. Produse condimentare aromatice originale – rezultat ştiinţific al Grădinii Botanice (Institut) a AŞM

Laboratorul „Resurse Vegetale”

Denumirea elaborării:
„Implementarea tehnologiei inovative de cultivare a soiurilor speciilor condimentar aromatice pentru producerea oţetului balsamic, sării şi uleiului aromatizat alimentar”

Autori: dr. Lilia Chisnicean, dr. Alexandru Teleuţă, dr. Maricica Colţun, dr. Victor Ţiţei.

Piaţa Republicii Moldova este „inundată” de condimente variate importate din diverse ţări. Aceste condimente sunt prelucrate în diferiţi conservanţi de origine sintetică, care sporesc indiciile de nocivitate a produsului.

Elaborarea implementată de Laboratorul Resurse Vegetale din cadrul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM sunt produsele condimentar aromatice originale, precum sarea, uleiul, oţetul aromatizate cu materie primă autohtonă, care reprezintă o noutate pentru industria farmaceutică şi alimentară. Acestea au proprietăţi curative de eliminare din organism a produselor metabolice şi de catalizare a proceselor fermentative, care asigură o digestie sănătoasă şi un bun schimb de substanţe, manifestă activitate antiseptică şi antioxidantă.

Produsele condimentar aromatice autohtone sunt o premieră pe ţară.. Printre avantajele acestei realizări pot fi menţionate: soiurile noi autohtone cu un conţinut bogat în substanţe biologic active, cu o productivitate sporită şi rezistenţă la secetă şi arşiţă, precum şi tehnologia ecologică de fondare a plantaţiilor de producere a materiei prime.

Impactul socio-economic:

În colaborare cu SRL”TRIODOR”, în satul Negureni, raionul Teleneşti au fost fondate plantaţii de producere a materiei prime - 1,5 ha, fiind montată şi o linie tehnologică de producere a oţetului balsamic.

Pentru producerea sării, uleiului aromatic şi oţetului balsamic, SRL”Rovazena” a fondat cu suportul Grădinii Botanice, plantaţii de 50-55 ha, în raionul Cahul, s. Giurguleşti, raionul Hînceşti, s. Cicoara. Eficienţa economică a tehnologiei şi soiurilor noi este cu 10% superioară celor aplicate anterior.