GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Anunţ privind susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor
în cadrul Consiliului ştiinţific specializat D 164.01-114 al Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Chișinău, str. Pădurii 18
Pretendent: CÎRLIG Natalia

Tema tezei: „BIOLOGIA SPECIEI REYNOUTRIA SACHALINENSIS (F. SCHMIDT) NAKAI (POLYGONACEAE JUSS.) ÎN CONDIȚIILE REPUBLICII MOLDOVA”

Conducător științific: TELEUȚĂ Alexandru, dr. în științe agricole, conf. cercetător
Consultant ştiinţific: CALALB Tatiana, dr. hab. în științe biologice, conf. universitar

Specialitatea: 164.01 Botanică
Data: 19 decembrie 2019
Ora: 1000
Teza de doctorat poate fi consultată pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/thesis/55518/) și la Biblioteca Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”