GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

Lansare de carte: „Pteridofitele din Republica Moldova”, autor dr. Pavel Pînzaru

 La 20 decembrie curent în Sala polivalentă a Căminului Universității de Stat „D. Cantemir” din mun. Chișinău a avut loc lansarea cărții „Pteridofitele din Republica Moldova”, autor dr. Pavel Pînzaru, cercetător științific coordonator în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Al. Ciubotaru” (GBNI).
Dl dr. Pavel Pînzaru activează în cadrul Laboratorului Floră spontană și Herbar „Andrei Negru” al GBNI și în calitate de conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol și Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Rezultatelele cercetărilor sale cu privire la flora și vegetația Basarabiei și Italiei sunt publicate în peste 160 de lucrări științifice, inclusiv 10 monografii. Descrie 5 specii noi pentru știință și identifică pentru prima dată în flora Republicii Moldova 31 specii de plante vasculare. Ca rezultat al cercetărilor fitocenologice asupra vegetației din țară descrie 3 alianțe și 13 asociații noi pentru știință.
În lucrarea „Pteridofitele din Republica Moldova” autorul descrie 22 specii de plante vasculare sporofite din flora spontană a Republicii Moldova și Basarabiei, grupate după noul sistem de clasificare (Pteridophyte Phylogeny Group, 2016). Pentru fiecare specie sunt indicate primul izvor în care a fost publicată descrierea ei, bazionimul și sinonimele utilizate, sursele de informare cu privire la răspândire, factorii limitativi, categoria rarității, măsurile de protecție, domeniile de utilizare, imagini în color a plantelor, harta răspândirii etc. Lucrarea este destinată botaniștilor, profesorilor de biologie, doctoranzilor, studenților și tuturor persoanelor interesate de cunoașterea pteridofitelor.
Prezentarea cărții a fost însoțită și de prezentarea unei colecții importante de pteridofite din herbarul personal al autorului.
Lansarea cărții a avut loc în contextul aniversării celor 60 de ani de la naștere și 33 de ani de activitate în domeniul botanicii a dlui dr. Pavel Pînzaru. Cu acest prilej, colectivul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Al. Ciubotaru” își exprimă admirația pentru activitatea fructuoasă și contribuția dlui dr. Pavel Pînzaru în domeniul botanicii, dorindu-i multă sănătate, prosperitate și realizări frumoase.

       

       

    

 

imagini: