GB

Grădina Botanică Națională(Institut) "Alexandru Ciubotaru"

A încetat din viață dna doctor habilitat Ana Ștefîrță

La 15 februarie 2020 a încetat din viață dna doctor habilitat Ana ȘTEFÎRȚĂ, un remarcabil cercetător științific care a activat în Laboratorul Floră Spontană și Herbar „Andrei Negru” a Grădinii Botanice Naționale (Institut) ”Alexandru Ciubotaru”.
Dna Ana ȘTEFÎRȚĂ a efectuat cercetări științifice în domeniul paleobotanicii, acumulând o colecţie de mostre foliare fosile excepţională prin diversitatea speciilor, care va alcătui o preţioasă şi semnificativă componentă a viitorului Muzeu de Botanică al Grădinii Botanice Naţionale.
Rezultatele ştiinţifice, obţinute în decursul a peste 4 decenii de activitate, au fost fructificate în peste 70 lucrări ştiinţifice, printre care monografia “Раннесарматская флора Бурсука (1974), coautor la 12 monografii: ”Ископаемые растения ССCР,, т. I (1974); т. II (1982); ,,Растительный мир Молдавии”, т. I, II (1986); т. IV (1988); т. V (1989); ,,Lumea vegetală a Moldovei. Plante cu flori-1,, vol. II, (2005); ,,Lumea vegetală a Moldovei. Plante cu flori-2,, vol. III, (2006); ,,Ископаемые цветковые растения России и сопредельных государств. Nictaginaceae - Salicaceae,, т. IV, (2005), „Cartea Roşie a Republicii Moldova”, ed. 3 (2015), „Flora Basarabiei”, vol. II (2016) şi al.
Prin competenţă şi forţă de muncă, modestie şi bunăvoinţă, naturaleţe şi simplitate dna Ana ȘTEFÎRȚĂ a cucerit stima, recunoştinţa şi dragostea colegilor de breaslă, care își exprimă sincere condolianțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor, colegilor și apropiaților.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

 

imagini: